Etusivu > Uutiset > 2017 > 05 > Maahanmuuttajanaisia kotoutetaan Porissa uudella vertaisohjaajakoulutuksella

Maahanmuuttajanaisia kotoutetaan Porissa uudella vertaisohjaajakoulutuksella

(24.05.2017 11:14 Elli-Mari Sulonen / päivitetty 24.05.2017 11:14)

Uusi maahanmuuttajanaisille suunnattu vertaisohjaajakoulutus edistää kotoutumista Porissa. Porin kaupungin järjestämän koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoa suomalaisesta kulttuurista, tavoista ja mahdollisuuksista sekä heidän kauttaan levittää tietoa entistä laajemmalle.

– Koulutuksen käytyään osallistujat voivat toimia vertaisohjaajina muille maahanmuuttajille. Lisäksi kielitaidon vahvistuttua heillä on hyvät mahdollisuudet aloittaa opinnot tai omia projekteja, esimerkiksi opettaa lapsille omaa äidinkieltään tai perustaa lukupiiri, koulutuksen suunnittelija Soniya Raissi kertoo.

Erityisesti naisille suunnatulle koulutukselle on ollut tarvetta. Miehet oppivat suomen kielen ja pääsevät mukaan suomalaisen yhteiskunnan tapoihin töissä käydessään, lapset taas koulussa. Naiset ovat sen sijaan usein kotiäiteinä, eivätkä opi suomea. Tällöin tieto erilaisista mahdollisuuksista ei tavoita heitä.

– Kun naiset saavat lisää tietoa elämästä Suomessa ja Porissa, he osaavat opastaa myös tulevia maahanmuuttajia, auttaa lapsiaan kotitehtävissä ja niin edelleen. Onnistuneella kotouttamisella on kauaskantoiset vaikutukset.

Koulutus toteutetaan suomeksi. Opiskeltavia aihekokonaisuuksia ovat muun muassa terveelliset elintavat, koulutusmahdollisuudet, Suomen lain mukaiset oikeudet, liikunta, perheneuvonta, työelämä, taide ja kulttuuri sekä luonto ja ympäristö. Aiheisiin tutustutaan vierailemalla eri paikoissa Porissa ja tapaamalla eri alojen asiantuntijoita.

Kotouttamisen vertaisohjaajakoulutus toteutetaan kahden tunnin mittaisina tapaamisina 18.5.-21.9.2017 välisenä aikana. Kokoontumisia on yhteensä 16. Tietoa uudesta koulutuksesta levitettiin Kaarisillan koulun kautta maahanmuuttajaperheisiin, ja koulutus täyttyi nopeasti. Osallistujia on 14, joista osa on juuri saapunut Poriin ja osa asunut täällä jo muutaman vuoden.

kuva

Hankesuunnittelija Soniya Raissi ja strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki toivottivat
osallistujat tervetulleiksi koulutukseen.


Hakusana