Etusivu > Uutiset > 2017 > 05 > Porin kaupungin vuoden 2016 arviointikertomus on valmistunnut

Porin kaupungin vuoden 2016 arviointikertomus on valmistunnut

(03.05.2017 09:27 Marika Virtanen / päivitetty 03.05.2017 09:27)

Tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi arviointikertomuksen vuodelta 2016. Kaupungin toiminnassa ja taloudessa tapahtui joitakin muutoksia, mutta merkittävämpää tilivuodelle 2016 oli valmistautuminen lähitulevaisuudessa toteutettaviin rakennemuutoksiin.

– Työterveysliikelaitoksen ulkoistaminen ja kaupunkikonsernin organisaatiouudistus olivat valmistelussa vuoden 2016 aikana. Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valmisteluun uhrattiin huomattavassa määrin valmisteluvoimaa erityisesti Satasote-hankkeen yhteydessä, ja eri työryhmiin osallistui kymmeniä kaupungin työntekijöitä, sanoo tarkastuspäällikkö Hannu Liukonen.

Taloustilanne talousarviota parempi

Vuosikatteeksi kaupungin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin 31,0 miljoonaa euroa. Toteutunut vuosikate oli 38,0 miljoonaa euroa, eli 7,0 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Edelliseen vuoteen verrattuna vuosikate oli 17,2 miljoonaa euroa parempi. Verotulot toteutuivat saman suuruisina kuin vuonna 2015 ollen 308,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätösajankohtana kaupungin lainamäärä oli 225,1 miljoonaa euroa eli 2 648 euroa asukasta kohden.

Vuoden 2016 budjetin pohja osoittautui jo keväällä sellaiseksi, että jouduttiin voimakkaisiin talouden sopeuttamistoimiin, joista merkittävin oli henkilöstön laajamittainen lomauttaminen. Lomautusten avulla saavutettiin merkittäviä suoria kulusäästöjä.

– Yhdessä omakotitalotonttien tehomyynnin kanssa budjetin toteutuminen turvattiin kohtuullisesti. Vielä ei voida tietää kuinka paljon esimerkiksi palveluleikkaukset, siirtyneet lomat ja hankinnat tai henkilöstön työssäjaksamisen heikentyminen tulevat vaikuttamaan kuluvan vuoden talouteen, arvioi Liukonen.

Suurimmat budjettiylitykset alkuperäiseen talousarvioon verrattuna tulivat perusturvan ostopalveluissa, työllisyydenhoidossa ja toimitiloissa. Valtuusto hyväksyi budjettiylitykset, mutta perusturvan ostopalvelujen ylitys katettiin oman toiminnan säästöillä. Perusturvan oman toiminnan säästö talousarvioon verrattuna oli suurin. Suuret säästöt olivat myös Teknisellä palvelukeskuksella ja perus- ja lukiokoulutuksella.

Säästöjä ja valtakunnallisia leikkauksia

Satakunnan pelastuslaitos pystyi sopeuttamistoimien yhteydessä nipistämään melko isot kertaluontoiset säästöt. Rakeenteellisiin kuluvuotoihin pitää vielä kiinnittää huomiota sisäisillä toimenpiteillä.

– Pelastustoimi on tällä hetkellä suurten muutosten alaisena. Maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä pelastustoimen tekninen järjestämisvastuu siirtyy merkittävän askeleen kuntatason ohjauksesta valtiovallan ohjauksen suuntaan. Samalla kuntatasolla edunvalvontanäkökulma ja elinvoimasta
huolehtiminen tulevat korostumaan, toteaa Liukonen.

Satakunnan ammattikorkeakoululle on tunnusomaista valtakunnallisten taloudellisten leikkausten kanssa eläminen. Silti laatutaso on pystytty säilyttämään. OKM:n rahoituksen lisäksi ulkopuolisen TKI-rahoituksen osuus on laskenut.

– Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että TKI-rahoituksen resurssien ja vaikuttavuuden lisäämiseksi, keskinäisen koordinaation parantamiseksi sekä luodun toimintamallin ylläpitämiseksi konsernihallinnon tulisi kiinnittää asiaan huomiota, sanoo Liukonen.


Hakusana