Etusivu > Uutiset > 2017 > 05 > Porissa panostetaan turvalliseen elinympäristöön ja terveellisiin elintapoihin

Porissa panostetaan turvalliseen elinympäristöön ja terveellisiin elintapoihin

(24.05.2017 14:02 Marika Virtanen / päivitetty 24.05.2017 14:02)

Hyvinvointikertomuksesta ilmenee, että hyvän elämän edellytykset Porissa ovat täyttyneet valtaosalla asukkaista. Porissa puitteet, kuten infrastruktuuri, palvelut sekä liikunta- ja ulkoilupaikat ovat kunnossa.

– Suurin osa porilaisista voi hyvin ja elää aktiivista elämää tiiviisti osana yhteisöä. Työikäiset kokevat elämänlaatunsa pääosin hyväksi, tuntevat olonsa turvalliseksi eivätkä koe yksinäisyyttä, kuvailee hyvinvointityöryhmän puheenjohtaja, strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki.

Vertailukaupunkeja ja koko maan keskiarvoa heikompi tilanne lähes kaikissa ikäluokissa Porissa on elintavoissa. Huolestuttavan suuri osuus ei koe elämänsä aikana terveydentilaansa hyväksi. Tämän vuoksi kaupunkilaisia houkutellaan ottamaan enemmän vastuuta hyvinvoinnistaan. Porissa voi nauttia luonnosta keskellä kaupunkia edistäen samalla omaa hyvinvointiaan. Myös yli 300 kilometriä pitkä kävely- ja pyörätieverkosto tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikkumiseen ilman autoakin.

Lapsiperheet, ikäihmiset ja työttömät keskiössä

Porissa tehdään paljon hyvää työtä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä vanhemmuutta halutaan tukea entistä enemmän. Järjestöjen toiminta ei välttämättä saavuta koko kohderyhmää, joten harrastuspassien avulla tuetaan kaikkien porilaisten yläkouluikäisten harrastustoimintaa.

– Vanhemmuutta tuetaan panostamalla eriarvoisuuden kaventamiseen. Vanhempien osallisuutta lapsen elämään lisätään ja lapsille sekä lapsiperheille suunnattujen toimien on oltava kaikkien saavutettavissa tulotasoista riippumatta, hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti.

Keskeistä on myös työllisyyden parantaminen, joka on iso hyvinvointitekijä.

– Osallistumme aktiivisesti työllisyyteen liittyviin uusiin kokeiluihin sekä otamme työllisyysasteen nostamisen huomioon kaikessa kaupungin kehittämisessä, sanoo Lähteenmäki.

Syrjäytymisvaarassa ovat myös iäkkäät, jotka kokevat helposti yksinäisyyttä. Tavoitteena on, että he voisivat paremmin ja pystyisivät elämään pidempään kotona. Tätä tukemaan laajennetaan ikäihmisten soittorinkiä, jatketaan 80-vuotiaille tehtäviä hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä sekä aloitetaan uutena 75-vuotiaiden terveystarkastukset. Suunnitelmissa on myös ikäihmisten puisto, jossa luonnonläheinen ja esteetön ympäristö on tarkoitettu ikäihmisten aktivointiin, virkistäytymiseen ja kohtaamispaikaksi.

Porissa asuvat tuntevat pääosin olonsa turvalliseksi. Huolta aiheuttavat eniten humalaiset, maahanmuuttajat sekä pimeät kadut. Terveellisen ja turvallisen toimintaympäristön eteen tehdään kehittämistyötä kiinnittämällä huomiota muun muassa liikenneympäristöön.

– Luontoa ja kevyen liikenteen väylästöä hyödynnetään aiempaa enemmän liikkumiseen ja vapaa-
ajan harrastamiseen. Terve ja turvallinen toimintaympäristö mahdollistaa, että kaupunkilaiset voivat pitää itsestään huolta, sanoo Kynäslahti.

Hyvinvointisuunnitelman painoalueet

Porin kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi kaupungin hyvinvointityöryhmän laatiman hyvinvointikertomuksen 2013-2016 ja hyvinvointisuunnitelman 2017-2020. Esitetyt hyvinvointityön kehittämiskohteet otetaan huomioon tulevassa toiminnassa ja talouden suunnittelussa.

Hyvinvointisuunnitelman 2017-2020 päivitetyt painopisteet ovat viihtyisä ja turvallinen elinympäristö, osallistuva ja aktiivinen kuntalainen sekä terveelliset elintavat, kuten savuttomuus, liikunnan lisääminen ja terveelliseen ravitsemukseen kannustaminen. Elinympäristön keskeisinä asioina nousevat esille luonto- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen kaupunkilaisten aktivoimiseen sekä rakennetun ympäristön toimivuus.

– Kaupunkilaisten osallisuutta halutaan vahvistaa ja heitä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta ja muiden hyvinvoinnista. Nuorten ja ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen on myös tärkeää, toteaa Kynäslahti.

kuva Iso metsässä on monipuoliset ulkoilumahdollisuudet. Kuva: Porin kaupunki/Heli Nukki


Hakusana