Etusivu > Uutiset > 2017 > 05 > Vanhemmat kokevat tulleensa huomioiduiksi vasu-keskusteluissa

Vanhemmat kokevat tulleensa huomioiduiksi vasu-keskusteluissa

(16.05.2017 08:02 Marika Virtanen / päivitetty 16.05.2017 08:02)

Porin varhaiskasvatuksessa järjestettiin kaikille asiakasperheille avoin kysely, joka koski varhaiskasvatuksen vasu-keskusteluja. Vastaajista 92 prosenttia ilmoitti osallistuneensa lapsensa varhaiskasvatussuunnitelma keskusteluun.

– Vanhemmista 81 prosenttia oli sitä mieltä, että heidät huomioidaan hyvin vasu-keskusteluissa ja 15 prosentin mielestä jonkin verran hyvin, kertoo sivistyskeskuksen suunnittelija Kristiina Österlund.

Kyselyyn vastanneista puolet oli sitä mieltä, että keskustelussa yhteisesti kirjatut asiat ovat näkyneet lapsen varhaiskasvatuspaikan toiminnassa hyvin ja 36 prosenttia oli sitä mieltä, että jonkin verran hyvin. Vain prosentti vastaajista oli sitä mieltä, että sovitut asiat näkyvät huonosti tai eivät näy lainkaan toiminnassa.

– Tietoa lapsensa päivästä varhaiskasvatuksessa koki saavansa hyvin 52 prosenttia ja jonkin verran hyvin 34 prosenttia vanhemmista. Vastaavasti seitsemän prosenttia ilmoitti saavansa jonkin verran huonosti, huonosti tai ei lainkaan tietoa lapsensa päivästä, sanoo Österlund.

Eniten vaihtelua vastaajien arvioissa tuli kysymykseen "Ilo kasvaa liikkuen" -ohjelman näkymisestä varhaiskasvatuspaikan toiminnassa. Vastaajista 30 prosenttia oli sitä mieltä, että toiminta on näkynyt hyvin ja 38 prosenttia mielestä jonkin verran hyvin. 20 prosenttia mielestä ei ole näkynyt hyvin eikä huonosti ja 10 prosenttia oli sitä mieltä, että on näkynyt huonosti tai ei lainkaan.

– Vanhemmilla oli myös mahdollisuus antaa palautetta Porin varhaiskasvatuksesta. Vastauksissa oli enimmäkseen kiitosta, kuten lapsiemme yksilölliset tarpeet ja haasteet on otettu hyvin huomioon, lapsia on tuettu heidän päiväkotiarjessaan, olemme tyytyväisiä lapsiemme saamaan hoitoon, on ilo, että lapset menevät päiväkotiin mielellään ja kertovat päiviensä olleen mukavia, kuvailee Österlund.

Myös kritiikkiä ja parannettavaa löytyi. Vastaajat toivoivat enemmän sähköistä viestintää ja mahdollisuutta ilmoittaa hoitoajat netissä. Lisäksi toivottiin, että lasten päivästä saisi enemmän palautetta, ulkoilua voisi olla enemmän ja, että lasta tuotaessa hoitaja tulisi ottamaan vastaan.

– Kiitokset ja palautteet toimitetaan tiedoksi yksiköille, toteaa Östenlund.

Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä noin 30 prosenttia varhaiskasvatuksen asiakasperheistä. Kysely oli avoinna 1.-15.3.2017. Kyselyyn pääsi vastaamaan Porin kaupungin ja varhaiskasvatuksen nettisivuilta. Lisäksi kyselystä tiedotettiin vanhemmille Muksunetin kautta.


Hakusana