Etusivu > Uutiset > 2017 > 06 > Porin johdon kannanotto: Positiivisen rakennemuutoksen tukitoimenpiteiden tulee koskea koko Lounaisrannikkoa

Porin johdon kannanotto: Positiivisen rakennemuutoksen tukitoimenpiteiden tulee koskea koko Lounaisrannikkoa

(29.06.2017 12:23 Salla Rajala / päivitetty 29.06.2017 12:23)

Lounaisrannikon kaupunkiseudut ovat kansallisesti tärkeitä ja monipuolisia työllisyys-, tuotanto-, toimiala-, investointi- ja vientikeskittymiä. Positiivinen rakennemuutos ilmiönä koskettaa koko aluetta.

Porin alueella positiivinen rakennemuutos on teknologiateollisuusvetoista. Kasvua on erityisesti robotiikka- ja automaatioteollisuuden ja värimetallien jalostuksen aloilla. Se on tuonut pääkonttori- ja tuotekehitystoimintoja Porin alueelle. Lisäksi liike-elämän palvelut ovat kasvaneet.

Porin alue edustaa 7 prosenttia Suomen viennistä. Vienti suhteessa bruttokansantuotteeseen on 1,5-kertainen verrattuna muuhun Suomeen. Alueen teolliset investoinnit ovat kolmen vuoden aikana noin 750 miljoonaa euroa. Niillä rakennetaan kilpailukykyä ja työllisyyttä pitkälle tulevaisuuteen.

Vaikka tilastot osoittavat Porin alueen teollisuusvaltaisuuden ja investoinnit uskoa sen tulevaisuuteen, ei resursointi alueen koulutukseen ole samalla tasolla. Erityisesti tarvetta opetuksen lisäämiseen on teknillisen koulutuksen alueella, koska diplomi-insinöörien ja insinöörien kysyntä ylittää tarjonnan. Myös ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja pitäisi lisätä.

Lounaisrannikon kaupungit sidosryhmineen ovat tehneet työtä yhdessä koko Suomea koskevan positiivisen ilmiön hyödyntämiseksi. Katsomme, että myös positiiviseen rakennemuutosta tukevat toimenpiteet tulee osoittaa koskemaan koko Lounaisrannikkoa, Satakunta mukaan lukien.

Asia on erittäin ajankohtainen, koska Lounais-Suomen positiivista rakennemuutosta koskevasta lisätalousarviosta äänestetään huomenna perjantaina eduskunnassa.

Krista Kiuru, Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Aino-Maija Luukkonen, Porin kaupunginjohtaja



Hakusana