Etusivu > Uutiset > 2017 > 07 > Satakirjastojen asiakkaat tyytyväisiä palveluun

Satakirjastojen asiakkaat tyytyväisiä palveluun

(24.07.2017 15:48 Toni Peltonen / päivitetty 24.07.2017 15:48)

Satakirjastojen kyselyssä asiakkaat antoivat korkean arvosanan Satakunnan yleisten kirjastojen palveluille.

Kirjastojen asiakaspalvelua piti hyvänä tai melko hyvänä lähes 97 % kyselyyn vastanneista. Satakunnan kunnan- ja kaupunginkirjastojen, Satakirjastojen, henkilökuntaa pidettiin myös ammattitaitoisena ja ystävällisenä. 94 % vastanneista oli vähintään melko tyytyväisiä henkilökunnan asiantuntemukseen ja 97 % ystävällisyyteen.

Satakirjastojen asiakkaiden mielestä kirjasto on tärkeä kunnallinen peruspalvelu. Varauksetta tätä mieltä oli 91 % kysymykseen vastanneista ja osittain samaa mieltä 5 %. Kirjastoa pidettiin myös tärkeänä julkisena tilana ja sen katsottiin lisäävän sivistystä ja luovuutta. Vastanneiden ylivoimaisen enemmistön mielestä kirjaston käyttö myös parantaa elämänlaatua ja hyvinvointia.

kuva Satakirjastoihin kuuluvat kaikki Satakunnan kunnan- ja kaupunginkirjastot.

Kyselyssä asiakkailta tiedusteltiin heidän mielikuviaan käyttämästään kirjastosta. Vastapareina olivat muun muassa innostava – tylsä, nykyaikainen – vanhanaikainen ja tärkeä – tarpeeton. Näissä arvioissa näkemys kirjastosta oli suurimmaksi osaksi myönteinen. 95 % piti kirjastoa enemmän innostavana kuin tylsänä ja 88 % pikemmin nykyaikaisena kuin vanhanaikaisena. Myös kirjaston monipuolisuus, viihtyisyys ja turvallisuus saivat hyvät arviot.

Satakirjastojen kokoelmiin, tiloihin ja palveluihin oltiin yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä. Jonkin verran heikompia arvioita saivat elokuva-, musiikki- ja äänikirjakokoelmat, joita piti huonoina 5-10 % vastanneista. Varsinkin kaunokirjallisuuskokoelmat ja uutuuskirjojen saatavuus saivat sen sijaan kiitosta. Satakirjastojen kaunokirjallisuuskokoelmia piti hyvinä tai tyydyttävinä 87 % ja huonoina vain 0,4 %. Noin 12 % ei osannut sanoa tähän kantaansa.

Sähköisten e-kirjojen kokoelmat ja käyttö ovat kirjastoissa kasvussa, mutta edelleen suurin osa asiakkaista pitäytyy perinteisessä kirjassa. E-kirjoja ilmoitti lainaavansa usein vain pari prosenttia vastanneista ja silloin tällöin noin 12 %. Satakirjastojen e-aineistokokoelmiin eli sähköisiin kirjoihin, lehtiin ja tietokantoihin oli kuitenkin vähintään melko tyytyväisiä 90 % arvionsa antaneista. Tosin yli puolella asiakkaista ei ollut mielipidettä kirjastojen e-aineistokokoelmien laadusta.

Satakirjastojen asiakaskyselyyn osallistui huhtikuussa 2017 yhteensä 1215 asiakasta. Vastaajista Porin kirjastojen asiakkaita oli vajaat 400. Toiseksi eniten vastauksia kertyi Huittisista (160), jota seurasivat Eurajoki (97), Rauma (92) ja Eura (88). Naisia oli vastaajien joukossa enemmistö, sillä miehiä oli kyselylomakkeen täyttäneistä runsas viidennes. Vastaajien ikäryhmistä oli suurin 46-64 –vuotiaat, joiden osuus kokonaismäärästä oli 37 %.

Satakirjastoihin kuuluvat kaikki Satakunnan kunnan- ja kaupunginkirjastot. Kirjastoilla on yhteinen asiakas- ja kokoelmatietokanta ja lainattua aineistoa voidaan palauttaa mihin tahansa Satakunnan kirjastoon. Aineistoa voi varata muista Satakirjastoista ja se kuljetetaan noudettavaksi omaan lähikirjastoon. Satakirjastoissa on yhtenäiset laina-ajat, myöhästymismaksut ja varausmaksut.

Kaikki kyselyn tulokset ovat nähtävissä tästä linkistä.


Hakusana