Etusivu > Uutiset > 2017 > 08 > Kaupungin valvonta paransi Pori Jazzien hyvälaatuiset ruuat paremmiksi

Kaupungin valvonta paransi Pori Jazzien hyvälaatuiset ruuat paremmiksi

(25.08.2017 14:34 Toni Peltonen / päivitetty 25.08.2017 14:36)

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö valvoi Pori Jazz -festivaalin aikana porilaisten puolesta elintarvikkeiden ja veden laatua, konserttien melun tasoa, tapahtuma-alueen yleistä siisteyttä ja jätehuoltoa sekä käymäläjärjestelyjä ja tupakkalain noudattamista.

Juhlien aikana Porin valvontayksikkö otti 30 kappaletta elintarvikenäytteitä, joista valtaosa, 25 näytettä, oli mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Kaksi näytettä, 7 prosenttia, oli laadultaan heikentyneitä ja kolme näytettä, 10 prosenttia, oli huonoja.

Huonoista ja heikentyneistä elintarvikenäytteistä ehdittiin osin ottaa vielä uusintanäytteet Pori Jazzien aikana.

- Kaupungin ympäristö- ja terveysvalvontayksikön opastus ja neuvonta sekä tarvittaessa suullinen kehotus tekivät tehtävänsä, koska huonot tulokset ja huonolaatuiset elintarvikkeet muuttuivat uusintatesteissä hyviksi. Ongelmia aiheuttivat lähinnä virheelliset tarjoilu- ja säilytyslämpötilat tai puutteellinen käsittelyhygienia, kertoo terveystarkastaja Jaana Mattila.

Elintarvikkeiden myynti- ja tarjoilupaikkoihin tehtiin 35 tarkastusta, jotka valikoitiin ennakkoilmoituksien pohjalta riskiarviossa. Tarkastukset painottuivat helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita käsitteleviin tarjoilu- ja myyntipaikkoihin.

Laadukasta melumittausta, tupakoinnin valvontaa ja jätehuoltoa

Jazzkadun melua aiheuttavien ravintolatelttojen sijoittaminen Satakunnan museon puoleiseen päätyyn oli onnistunut. Sama onni jatkui myös ilmaislavan sijoituspaikan valinnassa ja erityisesti lavan äänentoistolaitteiden suuntaamisessa poispäin musiikista häiriintyvistä.

Hyvästä ennakkosuunnittelusta kertoo fakta, ettei kaupungin valvontayksikköön tullut Pori Jazzien aikana yhtään ilmoitusta kansalaisilta meluhaitoista. Toki Pori Jazzin toimisto välitti yhden meluilmoituksen ympäristövalvonnan tietoon, mutta sekin oli selvityksen jälkeen aiheeton.

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö kiittää tänä vuonna Pori Jazzien järjestäjän ja ulkopuolisen melukonsultin meluseurantaa ja toivoo, että jatkossakin meluseuranta järjestettäisiin yhtä laadukkaasti. Pori Jazzien meluilmoituksen ja melumittaussuunnitelman toimitti Ympäristö- ja lupapalveluihin tänä keväänä Pori Jazz ry:n palkkaama melumittauskonsultti Tmi Sound Saarinen.

Tupakkalain valvonnassa havaittiin, että konserttialueilla tupakointialueista kertovat opasteet olivat yleisömassan joukosta hankalasti nähtävissä, joten tupakointikieltojen noudattamisessa on vielä parannettavaa ensi vuosille. Tupakointikieltojen noudattamista valvoo Pori Jazz yleisötilaisuuksien aikana. Jätehuollosta vastasi Lassila & Tikanoja Oy ja valvonnan mukaan alueen siisteyden ylläpito oli tehokasta.


Hakusana