Etusivu > Uutiset > 2017 > 08 > Ulkona ilma voi olla mitä vaan, sisällä kohti parempaa

Ulkona ilma voi olla mitä vaan, sisällä kohti parempaa

(24.08.2017 08:45 Elli-Mari Sulonen / päivitetty 24.08.2017 08:47)

Sisäilma-asioiden tilannetta Porin kaupungin omistamissa kiinteistöissä voidaan kuvata vakavaksi, mutta kaikesta huolimatta se on hallinnassa. Sisäilmaongelmaisten rakennusten korjaus oikein ja oikea-aikainen tilannetiedotus on koettu vaikeaksi. Joissain tapauksissa korjaukset ovat epäonnistuneet ja rakennusta on jouduttu korjaamaan useaan kertaan. Toisinaan tiloista on jouduttu luopumaan, kun sisäilmaongelmat eivät ole ratkenneet.

– Sisäilma-asioiden selvittäminen ja ongelmien poistaminen on vaativa tehtävä ja edellyttää erityisosaamista. Porin kaupunki on tunnistanut ongelmat ja ottanut reippaan otteen sisäilma-asioiden hoitoon ja johtamiseen kouluttamalla kaupunkiorganisaatiosta yhdeksän henkilöä rakennusterveysasiantuntijoiksi, kertoo sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja Jouni Lehtinen.

Porin kaupungilla uskotaan, että henkilöstön sisäilmaosaamisella on suuri merkitys siihen, miten kiinteistöjä ylläpidetään ja käytetään sekä miten sisäilma-asioita hoidetaan ongelmien ilmetessä. Sisäilma-asioihin suhtaudutaan vakavasti ja tilojen käyttäjien oireisiin puututaan matalalla kynnyksellä.

Uusi toimintamalli edistää sisäilmatyötä

Ongelmiin tartuttiin käyttöönottamalla uusi toimintamalli, jossa eri tahot ohjeistetaan muun muassa haittailmoituksen teon jälkeisiin toimenpiteisiin. Toimintamallin tavoitteena on yhtenäistää menettelytavat ja selkiinnyttää eri tahojen vastuut ja tehtävät sisäilmakysymysten hallitsemiseksi.

– Uuden toimintamallin käyttöönotolla pyritään ennaltaehkäisemään ja torjumaan yhdessä koko henkilökunnan voimin uusien kosteusvaurioiden syntymistä, jolloin vähennetään järjestelmällisesti terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä, toteaa Lehtinen.

Seuraava askel yhteisen toimintatavan edistämiseksi on sisäilmatyöryhmän koolle kutsuma tilaisuus, johon on kutsuttu kaupungin päättäjät, johtajat ja päälliköt. Tilaisuudessa ideoidaan yhdessä toimintamallin peruspilareita: koulutusta, ohjausta, hallintaa, ennaltaehkäisyä ja viestintää.

– On tärkeää saada päättäjät koolle, ja kehittää toimintamallia yhdessä heidän kanssaan, sanoo Lehtinen.

Uuden toimintamallin käyttöönoton koulutus jatkuu syksyllä eri henkilöstöryhmille suunnattuina koulutustapahtumina.

kuva


Hakusana