Etusivu > Uutiset > 2017 > 12 > Sunniemenrannan ja Isojoenrannan asemakaavamuutoksen esittelytilaisuus kiinnosti osallisia

Sunniemenrannan ja Isojoenrannan asemakaavamuutoksen esittelytilaisuus kiinnosti osallisia

(13.12.2017 11:59 Anu Tuovinen / päivitetty 14.12.2017 11:56 Marika Virtanen)

Rantakartanossa 11.12. järjestetty yleisötilaisuus veti salin täyteen väkeä.

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen avasi tilaisuuden. Tulvasuojeluhankkeesta käytti puheenvuoron tulvasuojelun projektipäällikkö Pekka Vuola. Kaavaluonnoksen esitteli kaavoitusarkkitehti Otto Arponen.

Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen Vesitaloushanke

kuva
Porin kaupunki on tilannut Pöyry Finland Oy:ltä Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushankkeen asiakirjojen laadinnan lupahakemusta varten. Vesistöjärjestelyihin kuuluu Harjunpäänjoen uusi kääntöuoma, uusi tulvapato kääntöuoman länsipuolelle ja Kokemäenjoen rantaan Sunniemen kohdalle. Harjunpäänjoen alaosa jää sisäjärveksi, missä veden vaihtuminen hoidetaan pumppaamalla. Kääntöuoman ja patojen rakentaminen kestää 2–3 vuotta rahoituksesta riippuen. Lisäksi hankkeeseen kuuluvat valmistelu- ja viimeistelytyöt sekä vesitaloushankkeen ulkopuolelle jäävät kunnallistekniset työt. Kokonaisuuden toteuttaminen kestänee noin viisi vuotta.
Suunnittelutehtävä ja tavoitteet

kuva


  • Pääosalle aluetta laaditaan 1. asemakaava. Isojoenrannan kaupunginosan alueelle laaditaan asemakaavan muutoksia.

  • Osoitetaan tulvasuojeluun liittyvät ratkaisut.

  • Alue liittyy kiinteästi kantakaupungin taajamarakenteeseen. Etäisyys keskustan palveluihin on noin 3 km. Yhdyskuntatalouden kannalta on järkevää osoittaa alueelle myös uusia rakennuspaikkoja julkisten alueiden lisäksi.

  • Kokemäenjoki ja Harjunpäänjoki antavat omaleimaisuutta suunnittelualueelle ja mahdollistavat samalla korkeatasoisen ja viihtyisän pientaloalueen syntymisen.

  • Alueesta on mahdollisuus muodostaa vehreä uusi kaupunginosa, jota vesiteema ympäröi ja on läsnä alueen sisällä esimerkiksi hulevesien käsittelyn yhteydessä.

  • Kehitetään pientalovaltaisena alueena Kantakaupungin yleiskaavan 2025 pohjalta.


Puheenvuorojen jälkeen yleisö sai esittää tarkentavia kysymyksiä. Yleisökysymykset liittyivät muun muassa kääntöuoman aikatauluun, jokirannan viheralueisiin, ojiin ja laitureihin. 3D-mallinnuksesta saattoi tarkastella kaava-aluetta haluamastaan kulmasta. Mukana tilaisuudessa olivat myös kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku, infrasta vastuualueen päällikkö Sanna Välimäki ja verkostopäällikkö Jouko Halminen Porin Vedestä.

Yleisötilaisuus sujui leppoisasti jouluisesti koristellussa salissa. Kaava-alueen osalliset keskustelivat enimmäkseen henkilökohtaisesti asiantuntijoiden kanssa. Otto Arponen arveli tilaisuuden luonteen selittyvän sillä, että vesitaloushankkeesta on tiedotettu ja asioista keskusteltu ennen tätä iltaa. Tulvasuojelusta järjestettiin oma yleisötilaisuutensa kesän lopulla. Tilaisuudessa oli mahdollista jättää kirjallinen palaute.

kuva

Kaavan sivulle pääset tästä


Hakusana
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12