Etusivu > Uutiset > 2017 > 12 > Vanhuspalveluiden ravitsemushoitoa tehostetaan tulevana vuonna

Vanhuspalveluiden ravitsemushoitoa tehostetaan tulevana vuonna

(27.12.2017 12:33 Mira Metsälä / päivitetty 27.12.2017 12:33)

Porin perusturvan vanhuspalveluiden kotihoidon ravitsemushoitoa aletaan tehostaa vuoden 2018 alkupuolella. Perusturvassa toteutetun ravitsemustutkimuksen myötä nousi esiin tarve tehostaa kotona asuvien ikääntyneiden ravitsemushoitoa, sillä kyse on riskiryhmästä, joka tarvitsee erityisesti ennaltaehkäisevää ravitsemushoitoa.

– Kotihoidossa aletaan tehdä systemaattisesti ravitsemustilan kartoituksia sekä ravitsemushoitosuunnitelmia. Kartoituksia tehdään lisäksi päivätoimintaryhmissä niille ikääntyneille, jotka eivät ole kotihoidon piirissä. Pilotointia on jo tehty ja ne osoittavat ravitsemushoidon tehostamisen tarpeen. Toimintamallilla voidaan ennaltaehkäistä ravitsemustilan heikkenemistä sekä hoitaa esiin tulleita ravitsemusongelmia, kertoo vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Mäkilä.

Perusturvan omaishoitajien ravitsemusta pyritään myös edistämään hyvinvointi- ja terveystarkastuksien myötä. Hyvinvointitarkastuksen suorittaa kokenut terveydenhoitaja, jonka kanssa keskustellaan ravitsemuksesta ja ruokailusta. Terveydenhoitajalta saa hyvää perusohjausta ravitsemukseen ja lisäksi voidaan tarvittaessa lähettää ravitsemusterapeutille.

– Hyvä ravitsemustila edistää ikääntyneen toimintakykyä, jaksamista ja elämänlaatua. Omaishoitajat saattavat elää hyvinkin kuormittavassa tilanteessa, jolloin omaishoitajille on hyvä tarjota erityistä tukea. Ravitsemustilan kartoittaminen ja ennaltaehkäisevä ote on siinä yksi tärkeä tekijä, kertoo ravitsemustieteilijä Susanna Kunvik.

Porin perusturvan alueella toteutettu, STM:n Terveyden edistämisen määrärahoista rahoitettu, omaishoitajien ravitsemustutkimus päättyy vuoden 2017 lopussa. Hankkeen aikana Porin Perusturvan ravitsemushoitoa on kehitetty ja tuotettu uutta materiaalia ravitsemusohjauksen tueksi. Hankkeen myötä on lisäksi saatu tärkeää tutkimustietoa omaishoitajien ja heidän hoidettavien ravitsemuksesta sekä ravitsemusohjauksen vaikuttavuudesta. Lisätietoja hankkeesta saa Susanna Kunvikilta ja hankkeen loppuraportti on luettavissa alkuvuodesta Porin perusturvan sivuilta.


Hakusana
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12