Etusivu > Uutiset > 2018 > 01 > Sosiaalipäivystys muuttaa Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksen yhteyteen

Sosiaalipäivystys muuttaa Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksen yhteyteen

(12.01.2018 08:09 Mira Metsälä / päivitetty 12.01.2018 09:14 Marika Virtanen)

Porin perusturvakeskuksen yhteistoiminta-alueen virka-aikainen sosiaalipäivystys sekä Satakunnan kuntien virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys muuttavat 1.2.2018 alkaen Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystyksen yhteyteen. Toimitila Teljäntorilla palvelee 31.1.2018 asti ja Porin poliisiaseman toimitilan käyttöä jatketaan edelleen.

Sosiaalipäivystys työskentelee jatkossa yhteispäivystyksen yhteyteen remontoidussa akuutin psykososiaalisen tuen yksikössä osoitteessa Sairaalantie 3, 28500 Pori. Toimitilat jaetaan sairaanhoitopiirin virka-aikaisen virassa toimivan sosiaalityöntekijän sekä päivä- ja ilta-aikaan työskentelevien psykiatristen sairaanhoitajien kanssa.

Sosiaalipäivystyksen yhteystiedot

Porin yhteistoiminta-alueen sosiaalipäivystys (arkisin ma-pe 8-16) puh. 02 623 4380

Palvelu on tarkoitettu Porin, Ulvilan ja Merikarvian asukkaille tai alueella oleskeleville. Muiden kuntien asukkaat ottavat yhteyttä virka-aikana oman kunnan sosiaalipäivystykseen.

Satakunnan sosiaalipäivystys (virka-ajan ulkopuolella) puh. hätäkeskus 112

Palvelu on tarkoitettu kaikille Satakunnan asukkaille sekä alueella oleskeleville sosiaalisissa hätätilanteissa.

Sosiaalipäivystystyö on liikkuvaa. Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toivotaan ottavan yhteyttä sosiaalipäivystykseen ensisijaisesti puhelimitse.

Uudistaminen osa maakunta- ja sote-uudistusta

Päivystystoiminnan uudistaminen on osa maakunta- ja sote-uudistusta vuosina 2017–2019. Lain mukaan sosiaalipäivystystä on järjestettävä 1.1.2018 alkaen laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön yhteydessä.

Uusi lainsäädäntö tukee Satakunnassa jo pitkään tehtyä yhteistyötä sosiaalipäivystyksen ja yhteispäivystyksen välillä. Muiden lakisääteisten yhteistyökumppaneiden kuten poliisin, hätäkeskuksen ja ensihoidon kanssa yhteistyötä jatketaan edelleen. Yhteisten asiakkaiden tilanteiden selvittely on jatkossa kokonaisvaltaista.

Sosiaalipäivystyksen tehtävä

Sosiaalipäivystyksen tehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja välttämättömästä avun antamisesta vuorokauden kaikkina aikoina. Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, onko tilanteessa mukana tai läsnä toisen henkilön huolenpidosta riippuvaisia ihmisiä kuten lapsi, vanhus, vammainen, joka uhkaa jäädä turvaa tai hoitoa vaille. Mukana olevia henkilöitä autetaan löytämään selviytymiseen tarvittavat tukitoimet. (SHL 29§)

Ensisijaisia työtehtäviä ovat

  • Lähisuhdeväkivaltatilanteet
  • Lapsi päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitajaa
  • Alaikäinen rikoksentekijä tai alaikäinen päihtyneenä
  • Lasten ja vanhempien väliset ristiriidat
  • Luvattomasti lastensuojeluyksiköstä poistuneet nuoret
  • Tuki, neuvonta ja ohjaus sijaisperheille äkillisissä kriisitilanteissa
  • Äkilliset/odottamattomat kriisitilanteet ja psykososiaalisen tuen järjestäminen
  • Vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
  • Akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (SHL 11§)Hakusana
2018 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2017 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2014 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12