Etusivu > Liikunta ja vapaa-aika > Liikuntainfo > Erityisliikunta

Erityisliikunta

Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikeus osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan
ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Liikuntapalvelut tarjoaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille Sporttis-kerhoja ja uintikerhoja sekä aikuisille ja ikääntyneille erilaisia matalan kynnyksen liikuntaryhmiä.

Porin kaupungin liikuntapalvelut järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia soveltavan liikunnan tapahtumia ja leirejä.
Liikuntatoiminnan lisäämiseksi yhteistyö vammais- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa on tärkeää.

Lisätietoja saat erityisryhmien liikunnanohjaaja Johanna Kuusistolta, puh. 044 701 1412 tai johanna.kuusisto@pori.fi