Etusivu > Kierrätyskeskukset > Kuntayhteistyötä kierrätykseen

Kierrätyshankkeet

Kuntayhteistyötä kierrätykseen -hanke

Kuntayhteistyötä kierrätykseen -hanke toteutettiin tammikuun 2012 alusta maaliskuun 2013 loppuun asti. Kierrätyshanke sai alkunsa Rakennusosat kiertoon Satakunnassa -hankkeen yhteydessä esiin nousseista kehitystarpeista. Projektilla haettiin ratkaisua seitsemän erilaisen kierrätyskeskuksen toiminnan kehittämiseksi ja nostamiseksi asiakkaiden tietoisuuteen. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Pauliina Hakala.

Projektin avulla luotiin toimivia informaatiokanavia ja yhteistyökuvioita kierrätyskeskusten ja niiden kumppaneiksi soveltuvien toimijoiden välille. Kierrätyskeskusten tiedottaminen astui harppauksen eteenpäin yhteisten nettisivujen, esitteen ja julisteiden avulla.

Projektin yhteydessä järjestettiin tapahtumia ja kursseja kierrätyskeskuksissa ja oltiin esillä yleisötapahtumissa. Kierrätyskeskusten tarjoamaa jäteneuvontaa vahvistettiin esitteiden, vaihtuvien näyttelyiden ja kierrätyskeskusten henkilöstön koulutuksen avulla.

Porin seudun materiaalipankki -hanke

Porin seudun materiaalipankki -hanke alkoi syyskuun 2013 alussa ja toimi helmikuun 2015 loppuun asti. Hankkeen tarkoituksena oli kierrättää Porin ja Nakkilan eri hallintokuntien, yritysten ja yksityishenkilöiden tuottamia ylijäämä- ja jätemateriaaleja hyötykäyttöön mm. varhaiskasvatuksen ja nuorten työpajojen askartelu- ja käsityöprojekteissa. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Pauliina Hakala.

Materiaalipankki toimii Työtoiminta Tinkin alaisuudessa osoitteessa Satakunnankatu 33-35 A, Pori. Materiaalipankilla on sivupiste Nakkilan kierrätyskeskuksessa.


kuva
kuva
kuva

Hankkeen esite saatavilla kierrätyskeskuksista!

kuva
kuva