Etusivu > Luonto > Enäjärvi

Enäjärvi

Näkymä Enäjärven luontotornista
Enäjärvi on yksi Suomen parhaista pienistä lintujärvistä. Pesivä vesilinnusto on erittäin monipuolinen ja linnuston kokonaistiheys on maamme korkeimpia. Harmaahaikarat ruokailevat ja pesivät järvellä. Muuttolinnut lepäilevät järvellä varsinkin syksyisin, sillä siellä ei metsästetä. Enäjärven lounaisrannan ruovikossa on luontotorni, ja koillispuolella on havaintolava.


Havaintolava:
Enäjärven katetulta havaintolavalta pääsee seuraamaan vesilintuja läheltä lintuja häiritsemättä. Keväisin lavan edustalla lepäilee jopa satoja vesilintuja tiheinä parvina.

Enäjärven luontotorni
Luontotorni:
Enäjärven luontotornista näkee lähes koko 47 hehtaarin laajuisen lintujärven.


Kulkuohje:
Mäntyluodontietä 11 kilometriä Kyläsaari-tienvii-talle, jolta oikealle 200 metriä. Vasemmalle kääntyvää Purolantietä reilu kilometri luontotorni-viitalle. Viitan osoittamaa polkua pitkin havainto-lavalle 200 metriä. Auton voi jättää kivillä suljetun tien kohdalle.