Etusivu > Luonto > Luonnon monimuotoisuus

Monenlaista luonnon monimuotoisuutta

Perinnöllisestä muuntelusta elinympäristöjen moninaisuuteen

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on elämän ehto ja sillä tarkoitetaan elämän koko kirjoa. Luonnon monimuotoisuus esiintyy eri tasoilla; lajien sisäisenä perinnöllisenä muunteluna, eri eliölajien runsautena ja lajien erilaisten elinympäristöjen moninaisuutena. Kun yhden lajin sisällä esiintyy perimältään ja sitä kautta ulkonäöltään erilaisia yksilöitä, puhutaan lajinsisäisestä eli geneettisestä monimuotoisuudesta. Lajien monimuotoisuus taas tarkoittaa sekä eri lajien että saman lajin yksilöiden runsautta tietyssä elinympäristössä.

kuva

Kallio- ja maaperä elämän moninaisuuden perustana

Luonnon monimuotoisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan usein biologista eli elollisen luonnon monimuotoisuutta. Biologisen luonnon monimuotoisuuden perustan luo kuitenkin alueen geologia. Alueen geologisella monimuotoisuudella tarkoitetaan elottoman luonnon ominaisuuksia, kuten eroja kallio- ja maaperän laadussa ja ravinteisuudessa sekä pinnanmuotojen vaihtelua, jotka muodostavat alueen lämpö-, valaistus- ja kosteusolojen kanssa elävälle luonnolle sen reunaehdot. Näiden elämän perusedellytysten vaihtelun seurauksena eliöille on tarjolla useita toisistaan poikkeavia elinympäristöjä, mikä lisää elinympäristöjen monimuotoisuutta.

kuva