Etusivu > Luonto > Luonnonsuojelu Porissa

Luonnonsuojelu Porin kaupungin alueella

Porilainen luonto on hyvin monimuotoista. Porin keskustaa ympäröiviä alueita maisemallisesti hallitseekin lähinnä Kokemäenjoen tasainen laakso peltoineen. Pori on kumpuilevaa metsämaastoa, jossa on murroslaaksoja ja kalliopaljastumia. Porin edustan merialue puolestaan on uloimmilta osiltaan pääosin rakentamatonta saaristoa. Noormarkun kunnan liityttyä Poriin, rikastui porilainen luonto arvokkailla järvi- ja suokohteilla. Porilaisen luonnon arvokkaimmat ja monimuotoisimmat kohteet löytyvät kuitenkin Meri-Porista, Yyterinniemen alueen maankohoamisrannikolta.

Ympäristöviraston vastuulla on Porin kaupungin johtosäännön mukaan huolehtia kunnalle luonnonsuojelulain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä antaa luonnonsuojelulain mukaiset kunnan lausunnot luonnonsuojelualueen perustamis- ja lakkauttamishakemuksista. Samainen johtosääntö velvoittaa ympäristöviraston myös huolehtimaan luonnon virkistyskäytön edistämisestä yhteistyössä kaupungin muiden viranomaisten kanssa. Ympäristövirasto on edistänyt luonnon virkistyskäyttöä rakentamalla retkeilyreittejä, luontopolkuja ja luontotorneja, sekä järjestämällä vuosittain yhteistyökumppaniensa kanssa erityyppisiä luontoretkiä.

reposaari

Ympäristöhallinnon verkkosivuilla

Ympäristönhoitaja työssään

ylamaankarja