Etusivu > Luonto > Metsästys

Metsästys

Metsästyksellä tarkoitetaan luonnonvaraisena olevan riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista sekä saaliin ottamista metsästäjän haltuun. Metsästyslain mukaan oikeus harjoittaa metsästystä ja määrätä siitä kuuluu pääsääntöisesti alueen omistajalle. Kestävän käytön mukainen metsästys kohdistuu pesimäkauden tuottoon eli nuoriin riistaeläimiin, joiden selviytyvyys ja poikastuotto ovat vanhoja pienemmät. Riistakantoja säännellään rauhoitusajoin ja pyyntikiintiöin.

Ympäristövirasto päättää metsästysoikeuksista kaupungin omistamilla maa- ja vesialueilla. Metsästysoikeuksia on tällä hetkellä vuokrattuna 11 metsästysseuralle ja vuokratun metsästysmaan pinta-ala on yhteensä 4 379 ha. Yksityishenkilöille ei pääsääntöisesti myönnetä kaupungin omistamia maa- ja vesialueita koskevia metsästysoikeuksia.

Suomen Riistakeskus

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.Lainsäädäntöä

Metsästyslaki Luonnonsuojelulaki