Etusivu > Luonto > Monimuotoisuuden uhkia

Monimuotoisuuden uhkatekijöitä

Kuluminen dyynien uhkana

Hiekkarantoja ja dyynejä uhkaavat kuluminen ja aiemmin myös rakentaminen. Dyynit syntyvät, kun kasvit sitovat tuulen kuljettaman hiekan. Dyyneillä kulkeminen vahingoittaa kasveja ja niiden juuria. Jos kasvit kuolevat, eivät ne enää pidä dyynejä koossa. Yyterin sannat ovat monipuolisen virkistyskäytön kohteena: hiekkarannalla saattaa helteisenä kesäpäivänä käydä jopa kymmenisen tuhatta kävijää. Liiallisen virkistyskäytön lisäksi mönkijöillä ja niitä raskaammilla ajoneuvoilla ajaminen tuhoaa kasvipeitteisiä dyynejä, jotka ovat hyvin herkkiä kulutukselle.

kuva Kulutuksen seurauksena vaurioituneita dyynejä ennallistetaan tuuliaidoin ja rantavehnäistutuksin. Kuva: Anu Pujola.


Levää kertyy ja järviruoko runsastuu

Rantoja uhkaa myös muun muassa Itämeren rehevöitymisestä johtuva levien ja vesikasvien runsastuminen. Yyterin hiekkaranta-alueelle kertyy levää. Levän kertyminen muuttaa karua rantaa ravinteikkaammaksi, jolloin rannalle pääsee leviämään kasveja, kuten järviruokoa, jotka eivät luontaisesti kuulu kyseiseen luontotyyppiin. Sekä levämassaa että niitettyä järviruokoa on kerätty pois hiekkarannalta. Erityisesti Yyterin lietteillä tehokkaasti leviävä järviruoko uhkaa linnustoltaan ainutlaatuisia rantaniittyjä. Rantaniittyjen ruovikoita onkin niitetty useiden vuosien ajan talkoovoimin.

kuva Järviruoko leviää Yyterin sannoilla. Kuva: Anu Pujola.

Vieraslajit riesana

Myös vieraslajit voivat olla uhka Yyterin alueen luonnon monimuotoisuudelle. Vieraslajit ovat eliölajeja, jotka ovat ihmisen mukana levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan uusille alueille. Jotkut vieraslajit ovat haitallisia aiheuttaen jopa paikallisten alkuperäislajien häviämistä luonnosta. Ainakin Herrainpäivien lehdossa on havaittu jättipalsamia, joka on haitallinen vieraslaji. Vieraslajeista kurtturuusu ei ole ainakaan vielä asettunut pysyvästi Yyterin hiekkarannoille.kuva

Yyterin luonnon monimuotoisuudesta kertova internetsivu on tuotettu osana Porin kaupungin ympäristöviraston vuonna 2014 toteuttamaa Yyterin alueen lähiluonto tutuksi -hanketta. Hanketta on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013 ja rahoituksen on myöntänyt Karhuseutu ry.

Tietoa jättipalsamista ja ohjeita sen poistamiseen:

Jättipalsami

Vieraslajit.fi

Jättipalsamin torjunta-ohje