Etusivu > Luonto > Monimuotoinen luonto

Monimuotoisuus näkyy Yyterissä

Kallio- ja maaperä luonnon monimuotoisuuden perustana

Luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti on elämän ehto ja sillä tarkoitetaan elämän koko kirjoa. Luonnon monimuotoisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan usein biologista eli elollisen luonnon monimuotoisuutta.

Biologisen luonnon monimuotoisuuden perustan luo kuitenkin alueen geologia. Yyterin alueen kallioperä koostuu Satakunnalle tyypillisestä, ikivanhasta noin 1,3 miljardin eli 1300 miljoonan vuoden ikäisestä jotunilaisesta hiekkakivestä. Kallioperää peittää paljon nuorempi, vajaat 10 000 vuotta vanha maaperä, joka on syntynyt viimeisen jääkauden aikana ja sen jälkeen. Maaperän maalajit ovat pääasiassa moreenia ja hiekkaa. Kallio- ja maaperä yhdessä määräävät alueen kasvillisuuden ja eläimistön.

kuva Satakunnan hiekkakiveä. Kuva: Antti Mäkelä.


Dyynejä, lintujen levähdysalueita ja vanhaa metsää

Kokemäenjoen suiston ja Preiviikinlahden väliin jäävä Yyterinniemi on kansainvälisestikin arvokas luontotyyppikokonaisuus: lintuvesien lisäksi pienelle alueelle on keskittynyt kasvistollisesti, geologisesti ja maisemallisesti arvokkaita alueita. Yyterin santojen hiekkadyynialue sekä sen eteläpuoleisten Preiviikinlahden lieterantojen monipuoliset vesilintujen ja kahlaajien levähdysalueet ovat arvokkaita luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Herrainpäivien niemellä on puolestaan nähtävissä maankohoamisrannan kasvillisuuden asteittaisia muutoksia ja lähes koskematonta luonnonmetsää. Monimuotoisuuden voi havaita myös maisematasolla maiseman vaihtelevuutena. Yyteri onkin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue.

kuva Viistoilmakuva Yyterin santojen alueelta. Kuva: Ympäristöviraston Kansalliset puistot -hanke/Lentokuva Vallas Oy 2012.kuva

Yyterin luonnon monimuotoisuudesta kertova internetsivu on tuotettu osana Porin kaupungin ympäristöviraston vuonna 2014 toteuttamaa Yyterin alueen lähiluonto tutuksi -hanketta. Hanketta on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013 ja rahoituksen on myöntänyt Karhuseutu ry.

Yyterin dyynit ja Herrainpäivät Selkämeren virtuaalioppaassa:

Yyterin sannat:

Rantadyyni


Herrainpäivät: Lehtojensuojelualueen kasvillisuus


Herrainpäivät:

Merenrantalehto ja merimaisema


Herrainpäivät:

Talvinen merimaisema