Etusivu > Luonto > Toimi luonnon hyväksi

Toimi luonnon hyväksi

Luonnon monimuotoisuutta ei turvata yksinomaan luonnonsuojelualueilla ja perinteisellä luonnonsuojelulla. Luonnon monimuotoisuudella ei myöskään tarkoiteta vain uhanalaisia tai harvinaisia lajeja. Monimuotoisuuden ylläpitämisessä tärkeää on myös se, että yleisetkin lajit menestyvät niille tyypillisissä elinympäristöissä.

Suomen perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Järjestöjen työn lisäksi yksittäisten ihmisten valinnoilla on tärkeä merkitys elämän kirjon säilyttämisessä.

Se, miten liikumme luonnossa, hoidamme piha-alueita ja suhtaudumme elämään on ratkaisevan tärkeää monimuotoisuuden kannalta. Pidetään huolta luonnosta ja sen monimuotoisuudesta!

kuva


Retkeile ja virkistäydy luontoa kunnioittaen

Anna linnuille pesimärauha, huomioi maihinnousukiellot ja rauhoitusajat.

Mökkeile ja veneile luonnon ehdoilla huolehtimalla jätevesistä sekä estämällä rantojen rehevöitymistä ja umpeenkasvua.

kuva Pesimärauhalla tarkoitetaan aikaa huhtikuusta heinäkuuhun, jolloin linnut yleisesti lisääntyvät ja pesivät. Kaikki linnut Suomessa ovat rauhoitettuja pesimäaikaan.

Säilytä kasvillisuus välttämällä maaston kulumista ja roskaantumista

Kulje merkityillä reiteillä ja jo syntyneillä poluilla.

Roskat eivät kuulu luontoon: Älä heitä roskia luontoon ja kerää löytämäsi roskat ja laita ne roska-astiaan.

Estä vieraslajien leviäminen

Älä vie puutarhajätettä luontoon.

Poista haitallisten vieraslajien esiintymät luonnosta.

Pesimärauha

Pesimärauhalla tarkoitetaan aikaa huhtikuusta heinäkuuhun, jolloin linnut yleisesti lisääntyvät ja pesivät. Kaikki linnut Suomessa ovat rauhoitettuja pesimäaikaan.