Etusivu > Luonto > Vesistöjen tila

Vesistöjen tila

Poria halkoo Kokemäenjoki, jonka suisto on Pohjoismaiden laajin ja edustavin suistoalue. Kokemäenjoki laskee Pihlavanlahden kautta Selkämereen. Luonteenomaista Porille onkin toisaalta kaupungin keskustassa virtaava Kokemäenjoki ja toisaalta rannikkoalueen monimuotoiset merenlahdet sekä tietysti Yyterin hiekkaranta- ja dyynialue. Porin kaupungin kokonaispinta-alasta noin puolet (550 km2) on vesialuetta.

Porille ominaista ovat alava rannikko ja maankohoaminen sekä jokiveden tuomien sedimenttien suuri määrä. Kokemäenjoen ja Porin edustan merialueen veden laatua on seurattu vuodesta 1975 lähtien. Nykyisin tarkkailua suoritetaan valtion ympäristöviranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuun osallistuu 19 jätevesikuormittajaa Äetsästä Porin Tahkoluotoon.

Lisätietoja ympäristösuunnittelija Seppo Salonen puh. 044 701 1217.

kuva Porilainen vesiopas julkaistiin syksyllä 2014. Vesiopasta voi lukea verkossa tai sen sitä voi kysyä lainaan kirjastosta tai omaksi ympäristövirastosta.


Ruoppaaminen

Rantojen virkistys- ja muun käytön yhteydessä saattaa näin ollen tulla tarve vesialueen syventämiseen. Vesilain mukaan jokaisella, joka kärsii lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta, on oikeus haittaavan esteen poistamiseen esim. ruoppaamalla. Ruoppauksesta tulee Porissa tehdä ennen työn aloittamista kirjallinen ilmoitus kaupungin ympäristövirastoon.