Etusivu > Ajankohtaista > 2017 > 12 > Terveydensuojeluviranomaisen toimenpiteet Friitalan koulussa

Terveydensuojeluviranomaisen toimenpiteet Friitalan koulussa

(20.12.2017 14:59 Merika Lanne / päivitetty 20.12.2017 15:00)

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti koulujen terveydellisiä oloja, ja tarvittaessa
valvontaa tehdään yhteydenottoihin perustuen (oireiluja, vaurioita ym). Friitalan kouluun tehtiin yhteydenottoihin perustuen tarkastus 18.11.2015, minkä jälkeen on yhteistyössä Ulvilan kaupungin teknisen toimen kanssa selvitetty rakennuksen tilaa ja tehty korjaavia toimenpiteitä.

Asiassa edelleen saatujen selvitysten ja yhteydenottojen perusteella terveysvalvonta antoi 12.12.2017 tekniselle toimelle toimenpidekehotuksen ja pyysi samalla selvitystä tehtävistä toimenpiteistä. Tekninen toimi on esittänyt toteutettavat toimenpiteet ja tiedottanut niistä Wilma-järjestelmän kautta. Terveysvalvonta tulee valvomaan niiden toteuttamista ja vaikutusta tilanteeseen, ja asian käsittely jatkuu, kunnes tarkastuksella voidaan todeta haittojen poistuneen.


kuva


Terveyshaittojen selvittäminen, poistaminen ja rajoittaminen etenevät usein ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Jos näin ei kuitenkaan käy, voi terveydensuojeluviranomainen antaa tarvittavia määräyksiä terveyshaitan selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Määräysten antamisen tulee perustua
terveydensuojeluviranomaisen tekemään tarkastukseen sekä riittäviin ja luotettaviin mittauksiin, näytteisiin, tutkimuksiin, selvityksiin tai havaintoihin. Ulvilan kaupungin terveydensuojeluviranomaisena toimii Porin kaupungin ympäristöterveysjaosto.

Lisätietoja asiassa antaa rakennusterveysasiantuntija Heidi Rosenblad, puh. 044 701 4473
(lomalla 27.12.-5.1.).Hakusana