Eläinsuojelu

Ilmoitus ammattimaisesta eläintenpidosta »

Eläinsuojeluviranomaisia kunnassa ovat kaupungineläinlääkäri, terveystarkastaja ja poliisi. Eläinsuojelulain 39§ mukaisia tarkastuksia on oikeutettu suorittamaan myös lääninhallituksen valtuuttama eläinsuojeluvalvoja.

Eläinsuojelutarkastuksista vastaa valvontaeläinlääkäri Tanja Häkkinen puh. 044 701 0902. Kiireettömät eläinsuojelutapaukset mieluiten sähköpostitse osoitteeseen elainsuojelu(@)pori.fi. Myös tekstiviestinä voi ilmoittaa kiireettömät eläinsuojelutapaukset.

Eläinlääkäri suorittaa eläinsuojelutarkastuksen ja tekee sen perusteella lainmukaiset päätökset. Lain tarkoitus on turvata eläinten hyvinvointi ja tarkastuskäynti tulisi nähdä sekä eläintenomistajien että eläinten etuutena. Suurin osa tarkastuksista perustuu yleisöltä tuleviin vihjeisiin. Kaikki ilmoitukset johtavat tarkastuskäyntiin, kiireellisyysjärjestyksessä. Suuri osa käynneillä havaituista puutteista johtuu ihmisten tietämättömyydestä ja ovat näin ollen korjattavissa neuvoilla (eläinsuojelulaki 40 §). Tarkastuskäynnit kuuluvat salassapito velvollisuuden piiriin, eikä niistä näin ollen luovuteta tietoja ulkopuolisille.

Ammattimainen tai muutoin laajassa mitassa tapahtuva seura- ja harrastuseläintenpito, eläinsuojeluasetus 26§

Eläinsuojeluasetus 396/1996 velvoittaa eläintenomistajaa, valmentajaa, hoitajaa, kasvattajaa ja välittäjää tekemään ilmoituksen lääninhallitukselle, mikäli eläintenpito on laajamittaista, 30 vrk ennen toiminnan aloittamista tai sen oleellisesti muuttuessa. Lain tarkoitus on taata eläinten hyvinvointi sekä estää tautien leviäminen. Kaupungineläinlääkäri suorittaa kerran vuodessa näiden eläinsuojien tarkastuksen veloituksetta.

Eläinsuojelulain 24 §:ssä tarkoitettua ammattimaista tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvaa seura- ja harrastuseläintenpitoa on:

  1. koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen;
  2. kun koirien tai kissojen omistajalla tai haltijalla on kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin yhden kerran;
  3. koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutettavaksi vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa;
  4. kun ravi- tai ratsuhevosia tai muita vastaavia seura- tai harrastuseläiminä pidettäviä eläimiä kasvatetaan, vuokrataan, otetaan säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai kouluttaviksi tai kun annetaan opetusta mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi; sekä
  5. muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito.


» Eläinlääkintä
» Päivystys
» Eläinlääkintähuoltolaki
» Eläinsuojelu

Eläinsuojeluilmoitukset

yhteistoiminta-alueella lähetetään sähköpostitse osoitteeseen elainsuojelu(@)pori.fi

Sivu päivitetty 12.12.2013