Lotskeri 609 1579

LOTSKERI 55. kaupunginosan Lotskerinmäen alueen 1. asemakaava
Kaavaluonnos
1579 sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu pohjoiseen kantakaupunkiin kauppatorilta pohjoiseen n. 3,5-4 km etäisyydelle, Pohjoisväylän ja maantien 2660 risteyksestä koilliseen, peltoalueiden ympäröimälle taajama-alueenlle. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 76,1 ha.

Kaavahankeen alkuperäiseen rajaukseen on tehty luonnosvaiheen ensimmäisen nähtävillä olon (11.-27.6.2011) jälkeen muutoksia, jonka tuloksena kaava-aluerajaus uudessa kaavaluonnoksessa (II.) on 6,1 ha pienempi.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavatyöllä laajennetaan Lotskerin asemakaavoitettua aluetta Hyvelän suuntaan. Suunniteltavat uudet asuinalueet ja viherkäytävät täydentävät olemassa olevaa taajamaa sekä toteuttavat kaupunkirakenteen tiivistämisen tavoitteita kantakaupungin yleiskaavan 2025 mukaisesti. Lisäksi suunnittelussa huomioidaan yleiskaavassa esitetty pääkatuverkko ja lisäjoen aluevaraus. 

Viikinjuopa

Kaavatunnus

609 1579

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2010
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.-20.12.2010
  • Kaavaluonnos 10.6.2011
  • I Kaavaluonnos nähtävillä 11.-27.6.2011
  • II Kaavaluonnos nähtävillä 17.12.2020 – 29.1.2021

 

 

Ota yhteyttä:

Harri Kahelin
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1 28100 Pori
Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori