Lotskeri 609 1579

LOTSKERI 55. kaupunginosan Lotskerinmäen alueen 1. asemakaava
Kaavaluonnos

 

 

Sijainti

Sijainti opaskartalla

Hyvelän ja Ruosniemen kylien asemakaavoittamattomalle taajama-alueelle Vaasantien itäiselle varrelle sijoittuva suunnittelualue sijoittuu kauppatorilta pohjoiseen n. 3,5 km etäisyydelle. Pinta-alaltaan n. 82,00 ha suunnittelualue ulottuu lännessä Myllypuroon ja voimajohdon linjaan asti sekä rajautuu pohjoisesta Pakankujaan ja etelästä Pohjoisväylään. Asemakaava-alueen raja täsmentyy työn kuluessa.

Kaavan tavoitteet

Kantakaupungin yleiskaavan 2025 mukaan Lotskerinmäen ympäristö kuuluu Toejoen ja Hyvelän väliseen asumisen laajentumiskehään. Suunniteltavat uudet asuinkorttelialueet sekä olemassa olevaa taajamaa täydentävät asuntoalueet viherkäytävineen ja palvelualueineen toteuttavat kaupunkirakenteen tiivistämisen tavoitteita. Asemakaavatyön käynnistämisellä Hyvelänviikin ja Lotskerin asemakaavoitetun alueen laajentuminen jatkuu Hyvelän suuntaan. Suunnittelussa otetaan huomioon kantakaupungin yleiskaavassa 2025 esitetty pääkatuverkko ja tulvauoman/lisäjoen aluevaraus.

Kaavatunnus

609 1579

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2010.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 4.-20.12.2010.
  • Kaavaluonnos 10.6.2011.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 11.-27.6.2011.