Levo 609 1628

LEVO 94. KAUPUNGINOSAN 1. ASEMAKAAVA, YYTERI 60. JA KAANAA 61. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Kaavaluonnos
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Yyterinniemellä, Kaanaan kaupunginosan länsipuolella. Etäisyys Porin keskustaan on 18 km.

Kaavan tavoitteet

Pääosalle suunnittelualuetta on tavoitteena laatia 1.asemakaava, jossa tutkitaan alueen käyttömahdollisuuksia täydennysrakentamisperiaatteella vakituiseen asumiseen, loma-asumiseen, virkistyskäyttöön ja yritystoimintaan.

Viereisten asemakaava-alueiden liikenne aiheuttaa kuormitusta suunnittelualueen tieverkkoon. Tavoitteena on muodostaa suunnittelualueelle kaupungin ylläpidettäväksi tuleva katuverkko sekä muu yhdyskuntatekniikka.

Tavoitteet painottuvat alueen nykyisten rakennuspaikkojen osoittamiseen kaavatonteiksi sekä liikenneverkon ja muun yhdyskuntatekniikan toteuttamisen mahdollistamiseen.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavatunnus

609 1628

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.5.2013
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.5-17.6.2013
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 20.6.-8.8.2014
  • Asemakaavaluonnos ja tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 19.3.-17.4.2020

Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus 1.4.2020 on peruttu!

 

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori
Otto Arponen
Asemakaava-arkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kaupunkisuunnittelu / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1 28100 Pori