Huvilaranta 609 1637

HUVILARANTA 68. kaupunginosan laajentaminen, Sepänmäen asuntoalue, 1. asemakaava
Kaavaluonnos
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Meri-Porin alueelle n. 1 km päähän Pihlavan keskustasta luoteeseen ja n. 15 km päähän kaupungin keskustasta.

Suunnittelualue rajautuu lännessä peltoalueisiin, pohjoisessa Huvilarannan asuinkortteleihin, idässä Natura-verkostoon kuuluvaan luonnonsuojelualueeseen ja etelässä Vanhaan tiehen.

Suunnittelualue on kooltaan n. 32 ha ja maastonmuodoltaan kumpuilevaa. Alueen halki kulkee merkittävä laskuoja ja voimalinja. Noin puolet suunnittelualueesta on yksityisessä omistuksessa. Alueella sijaitsee 28 asuinrakennusta. Rakennuskanta on syntynyt hajanaisesti 1940-luvulta lähtien.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on liittää Sepänmäen asutuksen ympäristö osaksi Huvilarannan asemakaava-aluetta laatimalla alueelle ensimmäinen asemakaava.

Asemakaavoituksen myötä on tarkoitus ratkaista alueen hule- ja jätevesihuollon sekä liikenteen järjestäminen. Tarkoituksena on myös täydentää rakennettua ympäristöä uudisrakentamisella sekä turvata alueen virkistyskäyttö osana Meri-Porin kattavaa verkostoa ja alueen omana lähivirkistysalueena.

Asemakaavalla turvataan myös energiahuollon tarpeet.

Kaavatunnus

609 1637

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2013.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.11.-16.12.2013.
  • Asemakaavan muutosluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.-30.5.2014.

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori