Kyläsaari 609 1647

KYLÄSAARI 34. kaupunginosan Kyläsaarentien, Kivinintien, Vanhainkodintien ja Launaistentien ja lähiympäristön olemassa olevaan taajamaan laaditaan ensimmäinen asemakaava
Kaavaluonnos
Sijainti kuvassa

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Kyläsaaren kaupunginosaan noin 10 km päähän Porin keskustasta luoteeseen. Suunnittelualue rajautuu etelässä Mörtintiehen ja Kyläsaarentiehen. Kyläsaarentien pohjoispuolella kaava-alueeseen kuuluu Kivinintien, Vanhainkodintien ja Launaistentien lähiympäristö. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 36,9 ha.

Kaavan tavoitteet

Laaditaan ensimmäinen asemakaava olemassa olevan taajamakeskittymän kaavoittamiseksi. Olevien taajamien asemakaavoittaminen on tärkeää kunnallistekniikan järjestämisen ja rakentamisen kannalta. Kaavoituksessa otetaan huomioon ja yhteen sovitetaan alueen nykyinen rakenne, kunnallistekniset tarpeet ja asukkaiden toiveet.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavatunnus

609 1647

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2014.
  • Alustava kaavaluonnos 15.11.2014.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava asemakaavaluonnos nähtävillä 15.-28.11.2014.

Ota yhteyttä:

Mirko Laurinen
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori