Mäntyluoto 609 1649

MÄNTYLUOTO 65. kaupunginosan korttelin 4 tonttien 11, 12, 16 ja 17 asemakaavamuutos (Ekokem Oy Ab, teollisuusjätekeskuksen laajennus)
Kaavaehdotus
Sijainti opaskartalla

Asemakaavan valmistelu keskeytetty 22.8.2016

Sijainti

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kirrinsannantien pohjoispuolella ulottuen Lautantekijäntieltä Reposaaren maanteille asti. Suunnittelualue sijoittuu n. 20 km etäisyydelle Porin keskustasta louteeseen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 9,5 ha.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutos tarkistaa merkintöjä ja määräyksiä EKOKEM Oy Ab:n teollisuusjätekeskuksen laajentumista varten. Suunnittelu etenee rinnan vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen sovellettavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kanssa.

Kaavatunnus

609 1649

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.6.2014
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 14.-30.6.2014
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 4.4.2016
  • Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 14.4.-13.5.2016
  • Kaupunginhallitus päätti 22.8.2016 hankevastaavan pyynnöstä keskeyttää asemakaavan valmistelun toistaiseksi ja siten muuttaa 27.6.2016 347 § tekemäänsä päätöstä asemakaavan muutoksen saattamisesta kaupunginvaltuuston käsittelyyn siten, että muutosta ei tässä vaiheessa viedä kaupunginvaltuuston käsittelyyn.