Tuulikylä 609 1653

RUOSNIEMEN 51. LOTSKERIN 55. ja TUULIKYLÄN 78. KAUPUNGINOSA, PIENTALOALUEEN LAAJENNUS 1. ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Suunnittelualueen rajausta on tarkistettu ja muutettu 19.9.2018.

Suunnittelualue sijoittuu Läntiseen Maa-Poriin n. 3 km etäisyydelle kaupungin keskustasta Ruosniemen 51., Toejoen 52. Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78., kaupunginosien rakentuneiden pientaloalueiden väliin jääneille peltoalueille. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 42,5 ha.

Kaavan tavoitteet

Kantakaupungin yleiskaavan 2025 mukaisesti suunnittelualue täydentää Lotskerin, Ruosniemen ja Tuulikylän pientalovaltaisia asuntoalueita. Suunnitelmassa osoitetaan liikenteellisesti merkittävät Lotskerin ja Ruosniemen ja väliltä puuttuva osuus Pohjoisväylästä sekä tätä risteävää Tuulikylää ja Toejoen kaupunginosia yhdistävä pääkatu.

Kaavatunnus

609 1653

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.12.-28.12.2015.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 9.-27.6.2016.
  • Päivitetyt osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 20.9.-19.10.2018.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 13.1.2020
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 23.1.-21.2.2020
  • Muutettu 14.4.2020
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 27.4.2020
  • Lainvoimainen 16.6.2020