Karhunpää 609 1673

KARHUNPÄÄ 4. kaupunginosan korttelin 45 tontin 172 Yrjönkatu 21 asemakaavan muutos (Kenkäpori)
Kaavaehdotus
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Yrjönkadun ja Mikonkadun risteyksessä. Alue käsittää tontin 609-4-45-172, jonka pinta-ala on 2 833 m². Tontin omistavat sillä sijaitsevat kiinteistö- ja taloyhtiöt. Alue sijaitsee kävelykadun alkupäässä vastapäätä kauppakeskus BePOP:a. Alueen sijainti on keskeinen ja näkyvä.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksessa tontin 609-4-45-172 rakennusoikeutta ja suurinta sallittua kerroslukua nostetaan. Tontille aiotaan sijoittaa asuinkerrostalo. Tontin rakennusoikeus kasvaa 1 320 k-m² ja suurin sallittu kerrosluku Yrjönkadun puoleisella osalla nousee V u2/3:aan (III).

Kaavatunnus

609 1673

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.12.2015.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.12.2015-8.1.2016.
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 25.8.-9.9.2016.
  • Asemakaavamuutosehdotus nähtävänä 19.10.-17.11.2017.

Ota yhteyttä:

Mirko Laurinen
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori