Hyvelänviiki 609 1676

HYVELÄNVIIKI 54. kaupunginosan korttelin 54 asemakaavan muutos (Myrskytuulentie 1)
Kaavaluonnos
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyvelänviikin (54.) kaupunginosaan n. 2,5 km:n etäisyydelle kaupungin keskustasta Myrskytuulentien ja Viimatien risteysalueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on 4638 m². Tontin omistaa Friisato Oy.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta muuttaa suunnittelualue asuinrakennusten korttelialueeksi (A) ja korottaa rakennusoikeutta 2319 k-m²:iin (e=0.50). Kaavamuutos mahdollistaa asuntojen ja eriasteisten palveluasuntojen ja toimintaa tukevien palvelutilojen rakentamisen. Asuinrakentamisen sijoittuminen ohjataan riittävän etäälle alueen pohjois- ja itäpuolella sijaitsevista 110 kV voimajohdoista.

Kaavatunnus

609 1676

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2016.
  • Asemakaavaluonnos 18.5.2016.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä 19.5.-1.6.2016.

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori