Sunniemenranta ja Isojoenranta 609 1679

Sunniemenranta 19. ja Isojoenranta 18. kaupunginosien 1. asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaavaluonnos

 

 

Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Sunniemen alueelle ja Isojoenrannan kaupunginosan itäreunalle. Alue sijaitsee noin 3,5 km:n etäisyydellä kauppatorilta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 150 ha ja se sijoittuu osittain Porin ja Ulvilan kaupunkien rajalle.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tulvalta suojattu, luonnonläheinen ja omaleimainen pienasuntoalue, joka sijaitsee houkuttelevan lähellä Porin kaupungin keskustaa ja palveluita. Alueen maa- ja puutarhatalouden elinkeinon edellytykset säilytetään. Lisäksi alueelle osoitetaan mahdollisuuksia järjestää palveluasumista.

Tulvasuojelun suunnittelua ja tämän asemakaavan valmistelua on tehty samanaikaisesti vuosina 2016 -2018. Kaavan tavoitteita, tulvasuojeluun liittyviä hankkeita ja alueen virkistyskäyttöä kuvataan tarkemmin asemakaavaluonnoksen selostuksessa. 

Harjunpäänjoen-Sunniemen vesitaloushankkeen vesilupa on kaavan nähtävillä olon aikana käsittelyssä aluehallintovirastossa.

Kaavan aineistot

Asemakaavaluonnoksen (2.) selostus, kaavakartta ja kaavan yleiset määräykset sekä havainnekuvia löytyvät Lisätietoja-kohdan Luonnosvaihe 2, aineisto -linkistä. Linkin takana on myös rakentamistapaohjeen luonnos, joka on ohjeellinen. Ohjeen tarkoitus on auttaa erityisesti alueen tulevia rakentajia.

Kaavaluonnoksen 3D-mallin linkki on Lisätietoja-kohdassa erikseen. 3D-malli ei toimi Microsoftin Internet Explorer -selaimessa, avaa linkki esimerkiksi Chrome- tai Firefox-selaimella.

Sunniemi, näkymä Kokemäenjoelle

 

Sunniemen eteläpää

Kaavatunnus

609 1679

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.6.2016.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 9.-27.6.2016.
  • Kaavaluonnos ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 23.11.-22.12.2017.
  • Asemakaavan osallistamistilaisuus järjestettiin 11.12.2017.
  • 2. kaavaluonnos nähtävillä 17.10.-18.11.2019
  • Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus torstaina 7.11. klo 17.00-20.00, Rantakartano, Isojoenrannantie 58.

Ota yhteyttä:

Pentti Klemetti
kaupunginarkkitehti
Konsernihallinnon toimiala
Elinvoimayksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Yrjönkatu 6 B 28100 Pori