Huvilaranta 609 1681

HUVILARANTA 68. kaupunginosan korttelin 5 tonttia 3 koskeva asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu n. 15 km päähän keskustasta Meri-Porin alueelle, Huvilanrannan 68. kaupunginosaan Kaunismäentien varrelle, Porinlahden vesistön rannan läheisyyteen.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta nostaa tontin rakennusoikeutta vastaamaan nykyistä tilannetta.

Kaavatunnus

609 1681

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.9.2017
  • Kaavaluonnos 13.9.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 14.-27.9.2017
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 30.9.2019
  • Kaavaehdotus nähtävänä 10.-23.10.2019
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 18.11.2019
  • Lainvoimainen 15.1.2020