Riihiketo 609 1689

RIIHIKETO 9. kaupunginosan korttelin 76 (osa) asemakaavan muutos
Kaava vireillä
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Riihikedon 9. kaupunginosaan kortteliin 609-9-76 rautatieliikennealueen, Ratalinnankadun ja Asema-aukion väliselle alueelle. Rautatieasema ja pikatavaraasema sijoittuvat suunnittelualueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 1 ha.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella on tarkoitus tutkia alueen lisärakentamismahdollisuutta sekä tarkentaa asemarakennuksen ja sen lähiympäristön kaavamerkintöjä tarkoituksenmukaisemmiksi.

Kohde on osa toiminnallista kaupunkirakennetta, kaupunkikuvaa, maisemaa ja kaupunkikulttuuria. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan korttelialueiden kehittämistä pääasiassa asuinkäyttöön. Suunnitelmassa tutkitaan rakennusoikeutta, massoittelua, kerroslukua ja kaupunkikuvallisia vaikutuksia.

Kaavatunnus

609 1689

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.5.2017
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 11.-24.5.2017

Lisätietoja:

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori