Mikkola 609 1703

Mikkola 46. kaupunginosan korttelin 4 tonttia 14 koskeva asemakaavan muutos (Itäkeskuksenkaari)
 
Kaava vireillä
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Mikkolan kaupunginosaan Itäkeskuksenkaaren ja Mursketienristeyksen tuntumaan, Ulvilantien läheisyyteen.

Kaavan tavoitteet

Nykyisessä asemakaavassa tontti on teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Tontin kerrosalasta enintään 500 kam² saadaan käyttää sellaisen myymälän tiloja varten, joka myy merkittävässä määrin elintarvikkeita (TK-6).

Mikkolan alue on Porin ja Ulvilan kaupunkien keskustojen välissä sijaitseva kaupallinen keskus, jota halutaan kehittää. Vireille tuleva kaavamuutos tukee tätä kehitystä.

Nykyinen suunnittelualuetta koskeva asemakaava ei ole ajanmukainen. Kaavamuutoksessa suunnittelualue on tarkoitus osoittaa paremmin kaupalliseen tarkoitukseen sopivaksi.

Kaavatunnus

609 1703

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.9.2017.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 14.-27.9.2017

Lisätietoja:

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori