isosanta 609 1710

ISOSANTA 8. kaupunginosan korttelia 20 (osa), Pumpulikatua (osa) ja Sofianpuistoa (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1710 (Puuvilla)
Kaavaluonnos
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa Puuvillan kauppakeskuksen alueella. Asemakaavan muutos sijoittuu osittain kortteliin 20, Pumpulikadulle ja Sofianpuistoon. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,6 ha.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen laadinnan tavoitteena on mahdollistaa Puuvillan korttelialueen täydennysrakentaminen. Tarkoituksena on yhteensovittaa uusi asuinrakentaminen olemassa olevaan korttelialueeseen huomioiden alueen kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot, korttelialueen nykyiset toiminnot sekä läheiset asuinrakennukset. Asemakaavamuutoksella turvataan
myös puistoalueen säilyminen.

Kaavatunnus

609 1710

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.1.2018.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 25.1.-7.2.2018.
  • Kaavaluonnos sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 10.3.-8.4.2022.
  • Luonnosvaiheen yleisötilaisuus verkossa 30.3.2022.

Ota yhteyttä:

Mirko Laurinen
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori
Tea Bogdanoff
Kaavasuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori