Päärnäinen 609 1716

PÄÄRNÄINEN 6. kaupunginosan korttelia 28 ja katualueen osaa koskeva asemakaavan muutos 609 1716 (Tuomarinkulma), jonka tarkoituksena on luoda edellytykset sisällöltään muuttuvalle korttelikokonaisuudelle.
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

Sijainti opaskartalla

Suunnittelualueen kohteena oleva Päärnäisten kaupunginosan kortteli 28 sijoittuu puutaloalueen koilliskulmaan, Maantienkadunsillan kupeeseen, Wahlroosinpuiston eteläpuolelle. Korttelin lisäksi suunnittelualueeseen on sisällytetty puiston ja korttelin välissä oleva ajantasa-asemakaavassa LP-alueeksi osoitettu osuus Tuomarinkadusta. Suunnittelualue sijoittuu n. 1,0 km etäisyydelle Porin keskustasta (Kauppatori) lounaaseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 0,29 ha. 

Kaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksella on tarkoitus luoda edellytykset sisällöltään muuttuvalle korttelikokonaisuudelle.

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan korttelin 28 tonttien yhdistäminen samaksi kokonaisuudeksi ja pääkäyttötarkoitusta ja suojelumääräyksiä säilyttäen kaavamääräyksiä päivitetään vastaamaan muuttuneita tilankäytön tarpeita. Korttelin uudisrakentamisen yhteydessä pysäköinti on ratkaistu kokonaan tontin sisällä, jonka syystä kortteliin pohjoispuolella olevan yleisen pysäköintialueen tarpeellisuutta arvioidaan uudestaan ja tutkitaan sen palauttamista Tuomarinkadun katualueen osaksi.

Kaavatunnus

609 1716

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.6.2018
  • Kaavaluonnos 6.6.2018
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 7.6. – 6.7.2018
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 24.6.2019
  • Kaavaehdotus nähtävänä 4.7.-15.8.2019
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 28.10.2019
  • Lainvoimainen 23.12.2019