Mikkola 609 1717

MIKKOLA 46. kaupunginosan kortteleita 6, 7 (osa) ja 8 sekä katu-, liikenne – ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Mikkolan kaupunginosaan Ulvilantien lounaispuolelle.

Kaavan tavoitteet

Satakunnan Osuuskaupan tavoitteena on Mikkolan kaupallisen vyöhykkeen kehittäminen koko Satakunnan maakuntaa sekä Porin talousaluetta hyödyntävänä kaupan ja palvelujen alueena.

Suunnittelualuetta halkovien voimajohtolinjojen siirtäminen pois tonttialueelta mahdollistaisi olemassa olevan rakennusoikeuden hyödyntämisen lisärakentamiseen ja alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen. Asemakaavan muuttamisen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta rakennusoikeuden lisäämiseksi suunnittelualueella. Alueen kehittämisessä varaudutaan pysäköinnin uudelleenjärjestelyihin joko maan alle tai toiseen kerrokseen rakennettavalla pysäköintilaitoksella.

Kaavatunnus

609 1717

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2018
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.8.-12.9.2018
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 29.11.-12.12.2018
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 24.6.2019
  • Kaavaehdotus nähtävänä 4.7.-15.8.2019
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 28.10.2019
  • Lainvoimainen 23.12.2019