ITÄTULLI 609 1719

ITÄTULLI 5. kaupunginosan korttelin 20 tontin 3 asemakaavan muutos 609 1719
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Itätullin 5. kaupunginosaan ydinkeskustan lähituntumaan, Vähälinnankadun ja Juhana Herttuankadun risteykseen.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta nostaa suojellun puurakennuksen rakennusoikeutta siten, että vanha rakennus saadaan kokonaisuudessaan kunnostettua asumiskäyttöön.

Kaavatunnus

609 1719

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2018.
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 30.8.-12.9.2018.
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 30.8.-12.9.2018.
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 18.11.2019
  • Kaavaehdotus nähtävänä 28.11.-11.12.2019
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 27.1.2020
  • Lainvoimainen 17.3.2020