PÄÄRNÄINEN 609 1721

PÄÄRNÄINEN 6. kaupunginosan korttelin 13 tonttien 269, 270 ja 272 asemakaavan muutos (LUJAKUMI)
Kaavaehdotus
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Maantiekadun varrella Porin VI kaupunginosassa. Suunnittelualueella on rengasliike Lujakumi Oy:n kolme tonttia. Alueen pinta-ala on 1689 m²

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksessa nykyiset liiketontit osoitetaan asuinrakennusten korttelialueeksi. Tonteille on tarkoitus rakentaa kaksi uutta rivitaloa, minkä lisäksi tontilla n:o 272 oleva rakennus on tarkoitus muuttaa asuinkäyttöön.

Kaavatunnus

609 1721

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.11.2018
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.11.-12.12.2018
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 29.11.-12.12.2018
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 16.3.2020
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 26.3.-24.4.2020

Ota yhteyttä:

Mirko Laurinen
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori