Honkaluoto 609 1725

HONKALUOTO 80. kaupunginosan 1.asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaavaluonnos
1725 sijainti

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu noin 5 km:n etäisyydelle kaupungin ydinkeskustasta ja on kooltaan noin 55 ha. Koillisreunaltaan suunnittelualue rajautuu Helsingintiehen / vt2 ja luoteisreunaltaan vt11 jatkeeseen. Eteläreunaltaan alue rajautuu Porin ja Ulvilan kaupunginrajaan.

Kaavan tavoitteet

Kaavatyön tavoitteena on yritysalueen suunnittelu, joka muodostaa jatkumoa Honkaluodossa jo sijaitseville toiminnoille. Tavoitteena on muun muassa luoda edellytykset paljon tilaa vaativien yritysten sekä varasto, logistiikka ja niiden tukitoimintojen sijoittumiselle alueelle.

Kaavatunnus

609 1725

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.2.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.2. – 20.3.2020
  • Kaavaluonnos nähtävillä 17.12.2020 – 29.1.2021

Ota yhteyttä:

Otto Arponen
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 4 28100 Pori
Risto Reipas
Asemakaava-arkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 4 28100 Pori