Honkaluoto 609 1725

HONKALUOTO 80. kaupunginosan 1.asemakaava ja asemakaavan muutos
Kaavaehdotus
1725 sijainti

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu noin 5 km:n etäisyydelle kaupungin ydinkeskustasta ja on kooltaan noin 55 ha. Koillisreunaltaan suunnittelualue rajautuu Helsingintiehen / vt2 ja luoteisreunaltaan vt11 jatkeeseen. Eteläreunaltaan alue rajautuu Porin ja Ulvilan kaupunginrajaan.

Kaavan tavoitteet

Kaavatyön tavoitteena on yritysalueen suunnittelu, joka muodostaa jatkumoa Honkaluodossa jo sijaitseville toiminnoille. Tavoitteena on luoda edellytykset paljon tilaa vaativien yritysten sekä varasto, logistiikka ja niiden tukitoimintojen sijoittumiselle alueelle. Tavoitteena on myös luoda edellytykset liikennepalveluaseman sijoittumiselle.

Kaavatunnus

609 1725

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.2.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 20.2. – 20.3.2020
  • Kaavaluonnos nähtävillä 17.12.2020 – 29.1.2021
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäväksi 27.6.2022
  • Kaavaehdotus nähtävänä 7.7. - 31.8.2022

Ota yhteyttä:

Otto Arponen
Asemakaava-arkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kaupunkisuunnittelu / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1 28100 Pori
Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori