Tiiliruukki 1726

ISOMÄEN 32., TIILIRUUKIN 33. JA LIIKASTENMÄEN 27. kaupunginosien 1.asemakaava ja asemakaavan muutos (Tiiliruukin eritasoliittymä)
Kaavaluonnos
1726 sijainti

Sijainti

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kohde sijoittuu valtatien 8 risteysalueelle Porin Tiiliruukin alueelle. Asemakaava laaditaan valtatien 8 alueelle sekä sen ympäristöön uusien aluevaraussuunnitelmassa osoitettujen tiejärjestelyiden vaatimalla laajuudella. Suunnittelualue sijoittuu n. 2 kilometrin etäisyydelle Porin keskustan eteläpuolelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 30 ha.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on yhteen sovittaa kahden valtatien kasvanut liikenne Porin ydinkeskustan laajentuneeseen maankäyttöön. Laaditussa aluevaraussuunnitelmassa on selvitetty Tiiliruukin liittymän tilavaraus, joka valtatien muuttamiseen nelikaistaiseksi keskikaidetieksi ja Tiiliruukin eritasoliittymän rakentamiseen tarvitaan. Seuraava vaihe suunnittelussa on tiesuunnitelma, jossa suunnittelu tarkentuu. Tiesuunnitelman hyväksyminen edellyttää asemakaavanmuutosta.

Kaavatunnus

609 1726

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.3.-10.4.2020
  • Kaavaluonnos ja luonnosvaiheen selostus sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 27.8.-25.9.2020

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori