Uniluoto 609 1729

UNILUOTO 62. kaupunginosan korttelin 6 tontin 71 asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen
1729

Sijainti

Kohde sijoittuu Meri-Poriin Uniluodon kaupunginosaan. Kohteella on huomattava kaupunkikuvallinen merkitys, koska tontin rakennukset sijaitsevat kaupunginosan ainoan sisäänajoreitin varressa. Tontilla on neljä rakennusta.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on toisaalta taata kiinteistön omistajille mahdollisuus kehittää kiinteistöjä kaikkiin suunnittelukohdetta ympäröivälle alueelle sopiviin uusiin käyttötarkoituksiin. Kaavamuutoksessa tutkitaan kohteessa tarvittava rakennussuojelun taso yhteiskunnan näkökulmasta ja luodaan puitteet suojelun toteuttamiselle suunnittelualueella tulevaisuudessa kiinteistönomistuksesta riippumatta. Heinenpuiston osalta kaavamuutoksella selkiytetään liikennealueen ja viheralueen rajat nykyistä vallitsevaa tilannetta vastaaviksi.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavatunnus

609 1729

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§) 20.5.2020
  • Kaavaluonnos 20.5.2020
  • Oasallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 20.5-20.6.2020
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 7.12.2020
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 17.12.2020 - 18.1.2021
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 22.3.2021
  • Lainvoimainen 11.5.2021

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori
Tia Koponen
Kaavasuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori