PIETNIEMI 609 1730

PIETNIEMI 29. kaupunginosan korttelin 63 (osa) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen
1730 sijainti

Sijainti

Suunnittelukohde sijoittuu Pietniemen kaupunginosaan Pietniementien ja Koripajutien kulmaukseen. Suunnittelualue sijaitsee n. 5,5 km etäisyydellä Porin keskustasta (Kauppatori) länteen. Suunnittelualueen pinta-ala on 0,6 ha (5748 m²).

Kaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksella yhtenäistetään kaavamääräyksiä koko kohdealuetta koskien rivitalorakentamisen mahdollistamiseksi.

Kaavatunnus

609 1730

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.2.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 20.2. – 20.3.2020
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 22.6.2020
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 2.7. - 18.8.2020
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 12.10.2020
  • Lainvoimainen 26.2.2021