ISOSANTA 609 1731

ISOSANTA 8. kaupunginosan korttelin 19 (osa) asemakaavan muutos (Isosannan sähköasema)
Asemakaava on lainvoimainen
Sijainti kartalla 1731

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa Tehdaskadun ja Luotsinmäentien kulmassa Kokemäenjoen pohjoisrannalla 500 m etäisyydellä torilta pohjoiseen.

Kaavan tavoitteet

Isosannan 110/20 kV sähköaseman uudistaminen ja laajennus on tullut ajankohtaiseksi. Sähköaseman tontti ei nykyisellään mahdollista tulevan sähköaseman tilantarvetta. Tavoitteena on toimivan ja tarkoituksenmukaisen kaavaratkaisun löytyminen.

Kaavatunnus

609 1731

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.12.2019
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 5.12.2019 - 6.1.2020
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 22.6.2020
  • Asemakaavaehdotus ja tonttijako nähtävänä 2.7.-18.8.2020
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 14.9.2020
  • Lainvoimainen 2.11.2020

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori