Hanhiluoto 609 1732

HANHILUOTO 58. kaupunginosan korttelin 2 vaiheasemakaavamuutos
Kaavaehdotus
1732 sijainti

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Hanhipuiston kaupunginosaan, Kirjurinluodon puistoalueen eteläreunaan, Raumansillan länsikupeeseen Karjalanpuiston ja Ystävyydenaukion viereiselle pysäköintialueelle.

Kaavan tavoitteet

Vaiheasemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia rakennusoikeuden, kerrosluvun ja rakentamis-ta ohjaavien korkeusasemien muuttamista voimassa olevan asemakaavan 609 1614 muiden määräysten ja pääkäyttötarkoituksen sekä rakennusvolyymin pysyessä samana. Tavoitteena on kasvattaa rakennusoikeutta ja kerroslukua vastaamaan liiketaloudellisesti toteutuskelpoista sekä Kirjurinluodon maisemaan ja kantokykyyn soveltuvaa kokonaisuutta.

Kaavatunnus

609 1732

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.1.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vaiheasemakaavaluonnos nähtävillä 30.1. – 29.2.2020
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 23.11.2020
  • Vaiheasemakaavaehdotus nähtävänä 3.12.2020 - 6.1.2021

Ota yhteyttä:

Mikko Nurminen
Rakennusvalvontayksikön päällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Rakennusvalvontayksikkö / Rakennusvalvonta
Valtakatu 4 28100 Pori
Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 4 28100 Pori