Länsimetsä 1733

LÄNSIMETSÄ 84. kaupunginosan korttelin 26 asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

Sijainti

1733 sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Noormarkun Länsimetsän kaupunginosaan n. 1,5 kilometriä kylän keskus-tasta, Rauhalammintien varrella, n. 150 m etäisyydellä Parkanontiestä (vt 23).

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta muuttaa kiinteistön käyttötarkoitus asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL), joka mahdollistaa myös rivitalorakentamisen.

Kaavatunnus

609 1733

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 12.3.-10.4.2020
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 22.6.2020
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 2.7. - 18.8.2020
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 28.9.2020
  • Lainvoimainen 16.11.2020

Ota yhteyttä:

Tea Bogdanoff
Kaavasuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori