Ruosniemi 609 1734

RUOSNIEMI 51. ja LOTSKERI 55. kaupunginosien 1. asemakaava (Pohjois-Porin monitoimitalo)
Kaavaluonnos
Viikinjuopa
1734 sijainti

 

 

Sijainti

Kahdesta osasta koostuva asemakaava-alue on pinta-alaltaan yhteensä 40,0 ha ja sijoittuu Poh-joisväylän kaavahankkeen (609 1653) eteläpuolelle ulottuen Lotskerin, Toejoen ja Ruosniemen asemakaavoitettujen pientaloalueisiin. 

Kaavan tavoitteet

Asemakaavalla toteutettavien Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon jatkeiden väliset asemakaavoittamattomat alueet muutetaan pohjoisen asumiskehän osaksi. Täydennyskaavalla määritellään pääliikenneväylien varrella Pohjois-Porin monitoimitalon tontin tarkempi sijainti ja tutkitaan sen asema yhdyskuntarakenteessa lähiympäristön ja laajemman palvelualueen kehittämisessä.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavatunnus

609 1734

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.4.-15.5.2020
  • Kaavaluonnos nähtävillä 27.8.-25.9.2020