Ruosniemi 609 1734

RUOSNIEMI 51. kaupunginosan 1. asemakaava (Pohjois-Porin monitoimitalo)
Asemakaava on lainvoimainen
Viikinjuopa

 

1734 sijainti opaskartalla

 

Sijainti

Suunnittelualue  sijoittuu pohjoisen kantakaupungin alueelle n. 3 km etäisyydelle kaupungin keskustasta (Kauppatori) koilliseen Ruosniemen 51. kaupunginosaan. Kaava-alueen pinta-ala on 21,9 ha, joka on kokonaan asemakaavoittamatonta.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavassa osoitetaan kortteli uudelle koululle/monitoimitalolle pääliikenneväylien yhteyteen ja täydennetään lisäjoen aluevaraus. Lisäksi toteutetaan kantakaupungin yleiskaavassa 2025 suunnittelualueelle osoitettu pientalovaltaisen asuntoalueen laajentumiskohde Tuulikylän kaupunginosaan rajautuvalle Ruosniemen pientaloalueelle.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavatunnus

609 1734

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 16.4.-15.5.2020
  • Kaavaluonnos nähtävillä 27.8.-25.9.2020
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 29.3.2021
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 8.4.-7.5.2021
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 24.5.2021
  • Lainvoimainen 9.7.2021

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori