Ruosniemi 1735

RUOSNIEMI 51. kaupunginosan korttelin 154 (osa) asemakaavan muutos
Kaavaehdotus
1735 sijainti

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Ruosniemen kaupunginosaan n. 4 km päähän kaupungin keskustasta Ruosniementien varrelle. Suunnittelualue rajautuu etelässä Ruosniementielle, idässä erillispientalojen korttelialueeseen ja muilta osin Umpiaidan puistoon.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelualue on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Kaavamuutoksella muutetaan kaavan pääkäyttötarkoitus rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), joka mahdollistaa rivitalorakentamisen.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavatunnus

609 1735

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§) 13.5.2020
  • Kaavaluonnos ja -selostus nähtävillä 14.-27.5.2020
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 8.6.2020
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 18.6. - 31.7.2020