Metallinkylä 609 1736

METALLINKYLÄ 45. kaupunginosan kortteleita 18 ja 19 sekä Radioasemantietä ja Koiviston ulkoilupuistoa (osa) koskeva asemakaavan muutos
Kaava vireillä
1736 sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelukohde sijoittuu itäiseen kantakaupunkiin, Porin Keskustasta kauppatorilta kaakkoon n. 4,0 km etäisyydelle (Radioasemantie 9 ja 10). Kaavamuutosalue 40,1 ha sisältää Koiviston ulkoilupuiston alueen lähes kokonaisuudessaan, mukaan lukien sen ympäröimät Radioasemantien varrella olevat korttelit 18 ja 19.

Kaavan tavoitteet

Koiviston ulkoilupuiston asemakaavan muutoksella vahvistetaan edellytyksiä ulkoilumetsän monipuoliselle käytölle liikunnan ja kulttuurin eri muotoja hyödyntävänä virkistys- ja opetusympäristönä. Osana suunnittelutyötä tutkitaan yleisten rakennusten korttelialueiden sekä ryhmäpuutarha – ja palstaviljelyalueiden rajauksien ja käyttötarkoitusmääräysten ajanmukaisuutta, jonka yhteydessä varmistetaan entisen lyhytaaltoaseman kulttuurihistoriallisen ja rakennushistoriallisen arvon säilyminen.

Kaavatunnus

609 1736

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.11.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.11-14.12.2020

Lisämateriaali

Koiviston ulkoilupuiston yleissuunnitelma vuodelta 1985.
Aineisto ei ole saavutettavassa muodossa.

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori